Condicions de venda

1. Naturalesa del contracte

A través d’aquest portal web, el client (entenent-se com a tal qualsevol personal física o jurídica) podrà adquirir els productes oferts per LLORENS LLIBRES, S.L.U. (en endavant Llorens Llibres) Dels productes dels que Llorens Llibres no disposi d’existències en aquest moment, la intervenció de Llorens Llibres es limitarà a canalitzar la sol·licitud del client davant de la distribuïdora i, en el cas de confirmar-se per part de la distribuïdora l’existència del producte sol·licitat pel client, aquest podrà iniciar el tràmit per l’adquisició del producte a través del portal web en base als termes i condicions establerts.  

S’entén per “contracte” l’operació de compravenda que s’instrumenta mitjançant aquest document.
S’entén per “producte” la mercaderia objecte de compra.

 

2. Registrar-se com a client

A Llorens Llibres és imprescindible estar registrar com a client per:

- Comprar

- Consultar l’estat de les comandes pendents

- Consultar o modificar les dades personals

- Subscriure’s a enviaments d’informació per e-mail 

Podeu registrar-vos com a client omplint el formulari de registre (s’hi accedeix des de “Zona d'usuari” en el menú principal), o bé en qualsevol moment en que es sol·liciti la identificació d’accés (pàgina “login”). Les dades que incloeu en el formulari de registre apareixeran per defecte com “dades de facturació” quan feu una comanda. Immediatament després de completar el formulari i enviar la informació, rebreu un e-mail de benvinguda amb les vostres dades de registre.
 
La vostra adreça d’email i una contrasenya són les dades que us identifiquen com a client. Si heu oblidat la contrasenya, seleccioneu la opció corresponent i us l’enviarem a la vostra bústia de correu.

 Podeu modificar les vostres dades personals (canvi de domicili, d’email...) o modificar la vostra contrasenya entrant des de la opció “Zona d'usuari” en el menú principal.

 

3. Com comprar

La compra només la podreu formalitzar en català i castellà, indistintament. Per comprar és imprescindible estar registrat com a client (veure punt anterior). Des de la pàgina d' anar a la cistella; després de clicar el botó “comprar”, s’accedeix a un formulari amb tota la informació sobre les opcions d’enviament i pagament. Una vegada formalitzada la compra, les vostres dades de registre seran les que es tindran en compte per formalitzar la compra, de la que es generarà un document electrònic que serà arxivat per Llorens Llibres, no essent aquest accessible. Qualsevol error en la introducció de les vostres dades haurà de ser modificat abans de la formalització de la compra modificant les dades de registre. Si es detecten immediatament després d’haver-la formalitzat, us haureu de posar en contacte immediatament amb Llorens Llibres per comunicar aquesta incidència.

Els títols que consten a la nostra base de dades corresponen a llibres que ha estat donats d’alta en algun moment en una de les nostres llibreries, essent les dades que proporcionem els referits en aquest moment.

Per això, en aquests títols que no són de “disponibilitat immediata” (no disponible, exhaurit), la informació sobre disponibilitat i preu serà la facilitada pel distribuïdor, limitant-se Llorens Llibres a canalitzar la sol·licitud del client davant del distribuïdor. Una vegada confirmada per aquest últim l’existència i el preu del producte, s’informarà per e-mail al client perquè, en el seu cas, procedeixi a iniciar els tràmits de compra a través d’aquesta web.

Els preus indicats a la nostra web tenen inclòs l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit).

A les comandes realitzades des de països que no pertanyen a la Comunitat Europea, cal deduir de l’import total de la comanda, en llibres el 4% i objectes i audiovisuals els 21% corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

 

4. Justificant de recepció

Una vegada formalitzada la compra, rebràs un justificant de recepció dins de les 24 hores següents a la formalització, on s'especifiquen les dades de la compra.
 

 

5. Formes de pagament

És pot escollir la forma de pagament entre les diferents opcions que s'indiquen en el procès de compra, només cal accedir a "Anar a la cistella" i escollir la forma de pagament.

 

 

6. Dades de facturació i enviament

Per defecte les dades de facturació i enviament són els que consten a la fitxa de registre del client. Les dades d'enviament només cal introduir-los si són diferents dels de facturació.

 

 

7. Enviaments i recollides

En el cas de les trameses, l'import de les despeses d'enviament es sumarà al preu total de la comanda. Si es tracta d'una comanda de diversos productes, procurarem agrupar en una sola tramesa, sempre que sigui possible i que això no demori en excés el lliurament.

El cost de l'enviament es calcularà segons la següent taula (veure taula)

El cost definitiu de l'enviament és sempre el que consta a la factura emesa per Llorens Llibres

En enviaments a països no comunitaris Llorens Llibres no es farà càrrec en cap cas del pagament d'impostos, aranzels duaners o altres càrrecs.

És possible recollir la comanda en qualsevol de les nostres botigues, dins l'horari establert i sempre que s'hagi rebut confirmació que està disponible. Per a això s'ha d'indicar així en el formulari de comanda.
 

 

8. Lliurament de comanda i factura

Per enviaments a la Península, el lliurament de la comanda és farà dins dels set dies feiners des de la formalització de la compra. Per altres casos, s'haurà de consultar a Llorens Llibres. El càrrec a la tarjeta de crèdit és farà en el moment de l'enviament.

Llorens Llibres farà entrega de la corresponent factura al client en el moment del lliurament de la comanda.

 

9. Seguretat i confidencialitat

Les transmissions de totes les dades personals es realitzen a través de SSL (Secure Socket Layer), un sistema que garanteix la confidencialitat de les dades enviades. Les dades personals que se sol·liciten són sempre les estrictament necessàries. Llorens Llibres es compromet a no donar-los un altre ús que el acordat i a no cedir ni vendre'ls a tercers sota cap concepte. Aquestes dades queden emmagatzemades a la base de dades de Llorens Llibres. El client pot en qualsevol moment accedir-hi, des del mateix web, per modificar-los. També pot demanar que siguin esborrats.
 

 

10. Com consultar l'estat d'una comanda

Per consultar l'estat de les teves comandes pendents has d'entrar per l'opció 'Zona d'usuari' a la part superior dreta del menú principal. Després d'identificar-te (pàgina de 'login') podràs accedir a la teva pàgina de comandes, on trobaràs els títols pendents ordenats per data de comandes i una indicació de l'estat de la comanda. 
 
 Taula d'estats de comandes: 
 -en procés: hem rebut la teva formulari de comanda i esperem donar-li resposta en breu. 
 -disponible: hem rebut el que ens vas demanar. Si vas marcar l'opció "recollir a la llibreria", ja pots retirar-lo. -amb demora: no podem servir la comanda en el termini previst, però el conservem i t'avisarem tan bon punt ens arribi. 
 -propera aparició: ens vas demanar un producte que encara no està a la venda. T'avisarem quan el rebem. 
 -cancel·lat: ho sentim, però no podrem servir la vostra comanda. 
  -enviat: hem enviat la vostra comanda a l'adreça que ens vas indicar. 
 

 

 

11. Cancel·lacions i desistiment

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost fins al moment en que l'enviament es fa efectiu. Si rebem avís de cancel·lació una vegada el paquet estigui enviat, ho considerarem una devolució.

Si decideix exercir el seu dret de desistiment, haurà d'emplenar el corresponent formulari de desistiment, indicant en número de comanda, i remetent el producte pel mateix conducte que el va rebre i en perfecte estat de conservació. Les devolucions es poden fer fins a 7 dies hàbils des de la recepció del producte, sempre que aquests no hagin estat oberts ni usats i conservin-si escau-el precinte o embalatge original. Això no és aplicable a la venda d'articles que puguin ser reproduïts o copiats amb caràcter immediat o que per raó de la seva naturalesa, no puguin ser objecte de devolució (article 102 de la Llei General per a la Defensa de Consumidors).

En cas de produir-se la devolució, les despeses d'enviament van a càrrec del client. L'import de la compra no es retornarà, però es podrà utilitzar en altra compra. Naturalment, queden excloses d'aquest supòsit aquelles devolucions que es derivin d'un error nostre o d'algun defecte del producte servit. En aquest cas, Llorens Llibres es compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual. També ens farem càrrec de les despeses de devolució i d'enviament. Si no es pot fer el canvi, es reintegrarà l'import.
 

 

12. Reclamacions

Qualsevol queixa o reclamació relacionada amb el servei prestat a través del portal de Llorens Llibres o referida al producte comercialitzat, podrà ser adreçada a:

Llorens Llibres, S.L.U.,  C/ Sant Sebastià, 12  Vilanova i la Geltrú, CP. 08800

Email: info@llorensllibres.com

S'haurà d'aportar el seu nom complet, DNI, email i telèfon de contacte, així com una descripció dels fets causants de la queixa o reclamació. Un cop rebuda la seva queixa o suggeriment, en el termini de 48 hores el nostre departament d'atenció al client procedirà a remetre un email de confirmació indicant el nombre d'incidència. El nostre personal contactarà a través de l'email o telèfon que ens faciliti a fi de solucionar la incidència.