Condicions de venda

1. Naturalesa del contracte

A través d’aquest portal web, el/la client/a (entenent com a tal qualsevol personal física o jurídica) podrà adquirir els productes oferts per LLORENS LLIBRES, S.L.U. (d'ara en endavant Llorens Llibres).

Pels productes dels quals Llorens Llibres no disposi d'existències, la intervenció de la llibreria es limitarà a canalitzar la sol·licitud del client/a a la distribuïdora i, en cas de confirmar l'existència del producte sol·licitat, aquest/a podrà iniciar el tràmit d'adquisició del producte a través d'aquesta pàgina web en base els termes i condicions establerts; entenent per "contracte" l'operació de compravenda que s'estableix mitjançant aquest document i per "producte" la mercaderia objecte de compra.

 

2. Registrar-se com a client

A Llorens Llibres és imprescindible estar registrar com a client per poder: 

  • Comprar
  • Consultar l’estat de les comandes pendents
  • Consultar o modificar les dades personals
  • Subscriure’s a enviaments d’informació per e-mail 

Podeu registrar-vos com a client omplint el formulari de registre (s’hi accedeix des de “Zona d'usuari”, al menú principal), o bé en qualsevol moment en què se sol·liciti la identificació d’accés (a la pàgina “login”). Les dades que incloeu en el formulari de registre apareixeran per defecte com “dades de facturació” quan feu una comanda.

Per confirmar la vostra identitat, rebreu un e-mail de benvinguda amb les vostres dades de registre immediatament després de completar el formulari de registre.
 
La vostra adreça d’e-mail i una contrasenya són les dades que us identifiquen com a client. Per aquest motiu, en cas d'oblidar la contrasenya podeu modificar-la accedint a l'apartat corresponent a la "Zona d'usuari", a la pàgina principal. De la mateixa manera, podreu modificar les vostres dades personals (canvi de domicili, e-mail...) quan ho desitgeu.
 

3. Compra

La compra es pot formalitzar en català o castellà.

Per comprar és imprescindible estar registrat com a client/a (vegeu l'apartat anterior).

Per iniciar la compra us heu de dirigir a la cistella, des de la pàgina principal i seleccionar l'opció de "comprar". Mitjançant acció accedireu a un formulari que recull les opcions d'enviament i pagament.

Per formalitzar la compra es tindran en compte les vostres dades de registre, de les quals Llorens Llibes generarà un document electrònic que no serà accessible al públic; per aquest motiu, qualsevol error que detecteu a les dades de registre, un cop formalitzada la compra, haurà de ser notificat a Llorens Llibres.

Els títols que consten a la nostra base de dades corresponen als llibres que han estat donats d'alta en algun moment a les nostres llibreries. Per aquesta raó, la informació sobre la disponibilitat i el preu* dels títols que no són de "disponibilitat immediata" (exhaurit, no diponible...) serà facilitada pel distribuïdor, limitant-se Llorens Llibres a notificar la sol·licitud del client/a al distribuïdor. Una vegada confirmada l'existència i preu del producte, es notificarà per e-mail la seva disponibilitat a fi que podeu iniciar, si ho creieu convenient, els tràmits de compra a través d'aquest portal.

* Els preus indicats a la nostra web inclouen l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit).
De les comandes realitzades des de països que no pertanyen a la Comunitat Europea cal treure'n, de l’import total de la comanda, el percentatge corresponent a l'IVA (4% en llibres i el 21% en objectes i audiovisuals).
 

4. Justificant de recepció

Una vegada formalitzada la compra rebreu, en un termini de 24 hores, un justificant de recepció, on s'especifiquen les dades relatives a la compra.

 

5. Formes de pagament

Podeu escollir el mètode de pagament, entre les diferents opcions que s'indiquen en el procés de compra, accedint a "Anar a la cistella".

 

6. Dades de facturació i enviament

Per defecte les dades de facturació i enviament són els que consten a la fitxa de registre del client. De manera que les dades d'enviament només cal introduir-les si són diferents dels de facturació.

 

7. Enviaments i recollides

En el cas de les trameses, l'import de les despeses d'enviament s'afegirà al preu total de la comanda. Si es tracta d'una comanda de diversos productes, procurarem agrupar-lo en una sola tramesa, sempre que això no impliqui un retràs en el lliurament..

El cost definitiu de l'enviament sempre es farà constar a a la factura emesa per Llorens Llibres. Pel que fa als enviaments a països no inclosos a la Comunitat Europea, Llorens Llibres no es farà càrrec del pagament d'impostos, aranzels duaners o altres càrrecs.

També és possible recollir la comanda en qualsevol de les nostres botigues, dins l'horari establert, sempre que s'hagueu rebut prèviament la confirmació que està disponible. Per aquest motiu és necessari indicar el mètode de recollida al formulari de comanda.

 

8. Lliurament de comanda i factura

Per enviaments dins la Península, el lliurament de la comanda és realitzarà abans que transcorrin 7 dies feiners (des del moment en què es formalitzi la compra).

Per enviaments fora de la Península, haureu de posar-vos en contacte amb Llorens Llibres si desitgeu conèixer el termini d'entrega.

El càrrec a la tarjeta de crèdit es farà efectiu en el momen de l'enviament i, també a través d'aquest, Llorens Llibres entregarà la factura relativa a la comanda.

 

9. Seguretat i confidencialitat

Les transmissions de totes les dades personals es realitzen a través de SSL (Secure Socket Layer), un sistema que garanteix la confidencialitat de la informació enviada. Les dades personals que se sol·liciten són sempre les estrictament necessàries. Llorens Llibres es compromet a no donar-los un altre ús que l´acordat, ni cedir-les o vendre-les a tercers sota cap concepte.

Aquesta informació quedarà emmagatzemada a la base de dades de Llorens Llibres, on el client/a pot accedir-hi en qualsevol moment, des d'aquesta mateixa web, a fi de modificar-la o demanar que siguin esborrada.

 

10. Com consultar l'estat d'una comanda

Per consultar l'estat de les comandes pendents cal accedir a l'apartat "Zona d'usuari/a", a la part superior dreta del Menú Principal, i identificar-se a fi de poder accedir a la pàgina de les vostres comandes on hi trobareu es títols pendents de comanda i l'estat en què es troben.

A continuació s'indiquen els possibles estats de comanda:

  • En procés: Hem rebut el vostre formulari de comanda i esperem respondre-us en breu
  • Disponible: Hem rebut la seva sol·licitud i, en cas d'haver seleccionat l'opció "Recollir a la llibreria", ja podeu retirar la vostra comanda.
  • Amb demora: No podrem servir-vos la comanda dins del termini establert, però la conservem i us avisarem tant bon punt ens aribi.
  • Propera edició: Producte encara no disponible.
  • Cancel·lada: Comanda que no podrà ser servida. En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb Llorens Llibres.
  • Enviat: La vostra comanda ha estat enviada a la adreça indicada a les dades de facturació.

 

11. Cancel·lacions i desistiment

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost addicional fins al moment en què l'enviament es fa efectiu. Si rebem avís de cancel·lació una vegada el paquet estigui enviat, será considerat una devolució.

Si decidiu exercir el vostre dret de desistiment, haureu d'omplir el formulari de desistiment corresponent, indicant el número de comanda i remetent el producte rebut en perfectes condicions. 

Les devolucions es poden fer dins d'un termini de fins a 7 dies hàbils des del lliurament del producte, sempre que aquest no hagi estat obert o usat i conservi, si s'escau el precinte o embalatge original (no aplicable a l'adquisició d'articles que puguin ser reproduïts o copiats amb caràcter immediat o que, per raó de la seva naturalesa, no puguin ser objecte de devolució segons l'article 102 de la Llei General per a la Defensa de Consumidors).

En cas de produir-se la devolució, les despeses d'enviament aniran a càrrec del client/a i l'import de la compra no es retornarà, però es podrà utilitzar per adquirir un altre producte de la nostra botiga.

Naturalment, queden excloses d'aquest supòsit aquelles devolucions que derivin d'un error nostre o relatives al lliurament d'un producte defectuós. En aquest cas, Llorens Llibres es compromet a fer-se càrrec de les despeses de devolució i enviament o, en el cas que no es pugui duu a terme un canvi de producte, reintegrar l'import corresponent.

 

12. Reclamacions

Qualsevol queixa o reclamació relacionada amb el servei prestat a través del portal de Llorens Llibres o referida al producte comercialitzat, podrà ser adreçada a:

Llorens Llibres, S.L.U.,  C/ Sant Sebastià, 12  Vilanova i la Geltrú, CP. 08800

Email: info@llorensllibres.com

S'haurà d'aportar el seu nom complet, DNI, e-mail i telèfon de contacte, així com una descripció dels fets causants de la queixa o reclamació. Un cop rebuda la seva queixa o suggeriment, en el termini de 48 hores el nostre departament d'atenció al client procedirà a remetre un email de confirmació indicant el nombre d'incidència. El nostre personal contactarà a través de l'email o telèfon que ens faciliti a fi de solucionar la incidència.