Avís Legal y Protecció de Dades


Avís Legal

En compliment disposat en l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), s'informa:

Aquest web pertany a LLORENS LLIBRES, S.L.U. amb CIF B61020970, seu social a C/Sant Sebastià, 12 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

Telf: 93/814.16.06

Email: info@llorensllibres.com

Registre Mercantil de Barcelona, Tom 28722, Foli 16, Fulla B 139816, Inscripció 6

Desenvolupa l'activitat de LLIBRERIA

Protecció de Dades

Mitjançant el present Avís Legal i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'empresa avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l'Empresa en el Portal en cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l'empresa. Els usuaris poden exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: LLORENS LLIBRES, S.L.U., C/Sant Sebastià, 12 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA). Incloent còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

Recollida de dades estadístiques

Aquesta pàgina Web no recull ni enmagatzema dades personals dels seus visitants. Nomès, amb la finalitat d'oferir el millor servei a través d'aquesta pàgina, i amb l'objectiu de facil·litar el se ús, s'analitzen el número de pàgines visitades, el número de visites, així com l'activitat dels visitants de la Web i la seva freqüencia d'utilització.

Amb aquesta informació s'analitza la freqüencia d'ús de la Web a partir de les dades de conexió i les seccions més visitades. No utilitzarem cookies per recollir informació dels usuaris desde la seva pàgina Web ni registrarem les seves adreces IP.

Queda prohibida la reproducció total o parcial, inclús el volcat del contingut a qualsevol suport, sense expressa autorització del titular de la pàgina web.

 

Llei Aplicable

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l'aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l'Empresa i els ususaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.