Protecció de Dades

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

IDENTITAT: LLORENS LLIBRES, S.L.U.

CIF: B-61020970

ADREÇA POSTAL: C/ SANT SEBASTIÀ, 12 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

TELÈFON: 93/814.16.06

ADREÇA ELECTRÒNICA: info@llorensllibres.com

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: MANUEL SÁNCHEZ RUÍZ

CONTACTE DPD: lopd@msanchez.cat

 

FINALITAT

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

A LLORENS LLIBRES, S.L.U. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar  l'enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar ofertes de productes i/o serveis del seu interès, també elaborarem un "perfil comercial" d'acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

Quant de temps conservarem les seves dades?

Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre hi hagi un interès per ambdues parts per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total dels mateixos.

 

LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Interès legítim:

La base legal per al tractament de les seves dades és mitjançant el consentiment de l'afectat, el registre de l'usuari per a la compra de llibres i oferir respostes a les seves consultes rebudes mitjançant el formulari de contacte o correu electrònic (segons el termes i condicions que consten a la nostra política de privacitat).

L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de serveis.

 

DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es comunicaran les dades a cap destinatari, excepte per una obligació legal.

 

DRETS

Quins són els seus drets al facilitar-nos les seves dades?

ACCÉS: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LLORENS LLIBRES, S.L.U. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

RECTIFICACIÓ: Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

SUPRESSIÓ: Les persones interessades podran sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals i ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

OPOSICIÓ: Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb fins de serveis que ens sol·licitin del seu interès. LLORENS LLIBRES, S.L.U. deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT: En determinades circumstàncies que preveu l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els següents casos.

  • Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les seves dades.
  • Quant el tractament és il·lícit. Però s'oposa a exercir el dret a la supressió de les seves dades.
  • Quant LLORENS LLIBRES, S.L.U. no necessita tractar les seves dades, però vosté els necessita per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quant vostè s'oposi al tractament de dades per al compliment d'una missió en interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim. Mentre es verifica si els motius legítims per al tractament per davant dels de vostè.

PORTABILITAT: En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat electrònic d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

Podrà exercir els seus drets a:

lopd@msanchez.cat

o

Departament Protecció de Dades

Adreça postal: C/ Sant Sebastià, 12 08800 Vilanova i la Geltrú

Telèfon: 93/814.16.06

Com poden exercir els drets?

Si vostè considera que a LLORENS LLIBRES, S.L.U. no hem tractat les seves dades d'acord amb la normativa, pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a la següent adreça de correu electrònic:

lopd@msanchez.cat

Per exercitar els seus drets, s'haurà d'acompanyar a la seva sol·licitud, el seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat.

L'exercici d'aquests drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Les persones interessades tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagin obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb ella mitjançant la pàgina web http://www.agpd.es